Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera deltar i ett exportkreditarrangemang i lokal valuta för det sydafrikanska bolaget Transnet Ltd.

12.05.2009

Den 5.5.2009 ingick Finnvera ett avtal om köparkreditgaranti med Barclays Bank plc för ett exportkreditarrangemang på totalt 915 miljoner sydafrikanska rand (ZAR) (cirka EUR 80 miljoner). Detta är Finnveras första exportgaranti för en exportkredit i lokal valuta och den första exportkrediten där ett exportgarantiinstitut går i borgen för Transnet Ltd.

Med exportkrediten som garanteras av Finnvera finansieras en del av Transnets femåriga investeringsprogram på ZAR 80 miljarder. Exportkrediten används för finansieringen av grensletruckar och RTG-kranar som levereras av Kalmar Industries Oy Ab. Kalmar Industries levererar ovan nämnda anläggningar till Transnets tre hamnar som ligger i Durban, Ngqura och Kapstaden. Transnet Ltd. är ett integrerat transportbolag som svarar för hamn-, spår-, olje- och gasledningsinfrastrukturen i Sydafrika.

Exportkreditarrangemangen handhas av Barclays Capital. Barclays Capital är Transnets rådgivare och tillsammans med Absa Capital huvudarrangör och signatär av exportkreditarrangemanget gällande affären med Kalmar Industries. Exportkreditarrangemanget innefattar fyra separata lån med återbetalningstider på maximalt tio år. Med dessa finansieras även Kalmar Industries leveranser från övriga länder enligt Finnveras policy om finländskt intresse.

Mer information:
Finansieringsdirektör Tuukka Andersén, tfn +358 20 460 7351
Finansieringschef Jukka Liimatainen, tfn +358 20 460 7253

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information