Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera Abp återigen på den norska marknaden

23.04.2010

Den 23 april emitterade Finnvera ett masskuldebrevslån med fast ränta till ett belopp av 800 miljoner norska kronor (motvärde i euro cirka 99,6 milj. euro) som förfaller år 2015. Lånet har omräknats till euro enligt ett ränte- och valutaväxlingsavtal som har ingåtts med Danske Bank A/S. Finska statens proprieborgen står som säkerhet för både lånet och derivatavtalet.

Lånet upptas på ABM-listan på Oslobörsen. Arrangemanget är en del av Finnveras normala kapitalanskaffning.

Mer information:

ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409
finansieringschef Riitta Martikainen, tfn 020 460 3355

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information