Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Den svaga ekonomiska situationen har inte kuvat tillväxtviljan – finansieringen utgör inte ett hinder för tillväxt

09.09.2014

Företagens tillväxtvilja är oförändrad trots att konjunkturförväntningarna har sjunkit klart. Efterfrågan på finansiering har ökat något, men finansiering söks inte för investeringar utan fortfarande för driftskapitalbehov.

Den svaga ekonomiska situationen har inte kuvat tillväxtviljan: vart tionde SMF-företag uppger sig ha en kraftig tillväxtvilja och 37 procent eftersträvar tillväxt i den mån det är möjligt.

– Nu är det viktigt att säkerställa att inte ett enda lönsamt projekt stupar på grund av brist på finansiering. Vi söker aktivt tillväxtorienterade företag och deltar i ett flertal riksomfattande tillväxtföretagsprojekt. Ett sådant projekt är finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow där vi erbjuder finansiering utan säkerhet, berättar Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Efter den positiva situationen på våren blev företagens bedömningar av hur deras investeringar kommer att utvecklas negativare. Ungefär en femtedel av SMF-företagen planerar att under de följande 12 månaderna närmast söka finansiering för driftskapitalbehov, inte för investeringar. Andelen företag som har planer på att söka finansiering är dock tre procent högre än vad vårens undersökningar visade. Särskilt de kraftigt tillväxtorienterade företagens intresse för extern finansiering har ökat.

Enligt undersökningen har det inte skett några förändringar beträffande den allmänna tillgången på finansiering, men tre fjärdedelar av företagen meddelade att finansieringsvillkoren har blivit strängare.

Finnvera kan vara med och finansiera Rysslandsprojekt

Ukrainakrisen har lett till osäkerhet i handeln med Ryssland. De gällande sanktionerna har också inverkat på verksamheten som bedrivs av banker som finansierar handeln. Finnvera följer situationen noggrant.

Ryssland har varit Finnveras största exportgarantimarknad och målland för internationaliseringsfinansering. Finnvera kan fortfarande vara med och täcka den politiska och kommersiella risken i nya projekt som är inriktade på Ryssland då exportprodukten eller den ryska kunden inte omfattas av EU:s sanktioner. Möjligheterna att delta i projekt bedöms alltid fall för fall.

– Finnvera kan också erbjuda driftskapitalfinansiering till de SMF-företag vars situation har försämrats på grund av det som hänt i Ryssland under den senaste tiden. Finnveras roll framhävs då tillgången på finansiering på den privata marknaden försvåras eller då företagens situation försvagas tillfälligt på grund av den allmänna ekonomiska situationen, berättar Pauli Heikkilä.

Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet sammanställer tillsammans SMF företagsbarometern två gånger per år. Målet är att klarlägga verksamheten och de ekonomiska verksamhetsbetingelserna i små och medelstora företag. Barometern hösten 2014 grundar sig på svaren från över 5 800 SMF-företag.

Ytterligare information:

verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
informatör Jonna Myllykangas, tfn 029 460 2740

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information