Content Section
Nyheter

Våra telefonnummer ändras

De nya numren från och med 17.4. är:

Riksomfattande växel 029 460 11

Telefontjänst 029 460 2581

Även de enskilda undernumren ändras, men mobilnumren förblir de samma. De gamla telefonnumrena fungerar vid sidan om de nya ända till 30.8., men samtal som rings till gamla numret kopplas till Finnveras växel.