Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Utrikesministeriets stöd för projektberedning i SMF-företag i Ryssland upphör vid utgången av år 2011

07.10.2011

SMF-företag som planerar expansion till Ryssland har kunnat få bidrag från Utrikesministeriet för projektberedningen. Till följd av att budgetanslagen sänks kommer stödet inte längre att beviljas efter år 2011.

Från och med år 2003 har Utrikesministeriet (UM) stött utvecklingen av samarbetet mellan Finland och Ryssland genom att finansiera finländska SMF-företags projektutredningar. Finnvera har varit expert och kontaktorganisation i de projekt som finansierats av UM.

Enligt regeringsprogrammet sänks anslagen för närområdessamarbete i statsbudgeten denna regeringsperiod.

UM:s stöd för projektberedning i SMF-företag i Ryssland upphör vid utgången av år 2011. Detta inverkar inte på projekt som redan tidigare har fått ett positivt stödbeslut. Ur anslagen kan fortfarande cirka 400 000 euro beviljas i stöd innevarande år. De stödansökningar som riktas till Finnvera behandlas i ankomstordning.

Åren 2003–2011 har UM beviljat över 5 miljoner euro totalt i projektberedningsstöd. Cirka 180 företag har fått stöd för att inleda affärsverksamhet i Ryssland. Stödet har dessutom använts för att finansiera utarbetande av affärsplaner, utbildning och köp av experttjänster.

Nopef och NTM-centralerna beviljar fortsättningsvis stöd för motsvarande projektutredningar (Nopef: www.nopef.com och NTM-centralen: www.ely-keskus.fi).

Ytterligare information:
Finnvera Abp
www.finnvera.fi > Internationalisering > Utrikesministeriets närområdesprojekt
finansieringschef Jari Mehto, tfn 020 460 7248

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information