Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

UM:s projektberedningsstöd till SMF-företag i Ryssland: Nya stödansökningar kan inte längre tas emot

01.11.2011

Utrikesministeriets projektstöd har ännu i år kunnat beviljas SMF-företag som planerar att expandera till den ryska marknaden. Finnvera har redan tagit emot så många ansökningar om projektberedningsstöd att man inte kan ta emot några fler.

De stödansökningar som mottagits av Finnvera behandlas i ankomstordning. Enligt vår bedömning kommer de anslag som har reserverats för detta år att gå åt till de stödansökningar som redan har kommit in. De projekt som redan tidigare har fått ett positivt stödbeslut fortlöper som normalt.

Vi rekommenderar att de som har frågor kring projektutredningar kontaktar Nopef och de lokala NTM-centralerna.

Enligt regeringsprogrammet sänks anslagen för närområdessamarbete i statsbudgeten denna regeringsperiod, och inga medel har anvisats för projektberedningsstöd nästa år.

Ytterligare information:
finansieringschef Jari Mehto, tfn 020 460 7248

Nopef: http://www.nopef.com/
NTM-centralen: http://www.ely-keskus.fi/

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information