Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Tillväxt genom nytänkande – Finnvera gjorde sin 200:e investering i Icebridge Oy

02.05.2013

Finnveras tvåhundrade investering gjordes i en innovation som behandlar kända fakta på ett helt nytt sätt. Icebridge Oy i Tusby utvecklade en metod för kylning av maten i flygplanen utan att använda el.

Finnvera har alltsedan år 2006 gjort investeringar i innovativa företag i en tidig utvecklingsfas via Seed Fund Vera Ab, som bolaget förvaltar. Under en period på åtta år har företaget behandlat över 1 500 projekt, av vilka det valt att investera i nu totalt 200 företag. Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet är den ledande inhemska kapitalinvesteraren i företag i en tidig utvecklingsfas. Under sin verksamhet har Finnvera vid sidan av sina egna investeringar även bidragit till att samla ett privat kapital på över 200 miljoner euro till sina investeringsobjekt.

”Vi har behandlat cirka 200 projekt varje år. Takten är intensiv, och om framgången berättar några utmärka fall”, säger direktör Leo Houtsonen som ansvarar för Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet.

Kan kylskåpets eller frysens egenskaper produceras utan el?

Icebridge Oy har utvecklat ett kylningssystem som fungerar utan el och som kan användas för kylning av den mat som serveras i flygplanen. Med hjälp av en teknologi som använder kolsyresnö kan maten hållas avkyld under ett dygn, vilket innebär att även returresans mat kan packas med redan på avresans flygplats.

”Kolsyresnö används allmänt för att kyla maten i flygplanen. Icebridge har emellertid utnyttja den på ett alldeles nytt sätt och som investerare är vi övertygade om att flygbolagens cateringtjänster kommer att göra betydande kostnadsinbesparingar med hjälp av denna innovation”, säger Houtsonen.

”Våra produkter har en global marknad, och förutom inom flygtrafiken lämpar sig vår lösning i framtiden även för andra branscher. Vi kan erbjuda en pålitlig och trygg temperaturhantering utan el.  Vi är glada över att Finnvera kommer med och skapar tillväxt för denna rent finländska innovation”, säger Jukka Hämäläinen, verkställande direktör för Icebridge.

Investeringarna i nystartade företag fortsätter

Finnvera gör fortfarande investeringar i tillväxtföretag i en tidig utvecklingsfas. Enligt de riktlinjer som arbets- och näringsministeriet drog upp i april 2013 fortsätter Finnvera sin direkta investeringsverksamhet fram till utgången av år 2017. Efter detta gör företaget inte längre några första investeringar och tillgängliga medel styrs för att trygga kontinuiteten för de företag som redan finns i portföljen. Enligt riktlinjerna kommer Tekes att inleda fondinvesteringsverksamhet för finansieringen av nystartade företag från år 2014.

Tjänsten SijoittajaExtra som Finnvera införde år 2008 och som riktar sig till privata investerare, samlade sammanlagt 250 affärsänglar intresserade av att investera i nystartade företag.  Via tjänsten får privata investerare en utsiktsplats över företagsfältet för företag i en tidig utvecklingsfas.

”Den offentliga aktörens roll är att starta ny verksamhet och att skapa nya verksamhetssätt så att verksamheten kan privatiseras, säger Leo Houtsonen.

Tjänstekonceptet avsett för affärsänglar övergår under år 2013 till det privata Finnish Business Angels Network FiBAN rf.

Närmare information
Finnvera Abp, Leo Houtsonen, tfn +358 400 379 25
Icebridge Oy, Jukka Hämäläinen, tfn +358 50 313 6600

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information