Content Section
Nyheter

Tekes tar över kapitalinvesteringarna i nystartade tillväxtföretag av Finnvera

Utbudet av offentlig riskfinansiering för nystartade tillväxtföretag förenhetligas genom att verksamheten fokuseras till Tekes. I fortsättningen kan Tekes finansiera tillväxt med kapitalinvesteringar utöver med stöd och lån. Kapitalinvesteringsverksamheten för nystartade företag hörde tidigare till Finnvera enligt arbetsfördelningen mellan de statliga riskfinansiärerna, men övergår alltså nu till Tekes.

Tekes kommer att börja göra kapitalinvesteringar senast i början av 2014. Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet fortsätter inom ramen för de befintliga medlen tills bolaget har frigjort sig från investeringsportföljen.

Ändringen genomförs så att den inte inverkar på Finnverakoncernens kapitaltäckning och så att den inte har några direkta effekter på personalen.