Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Team Finland LetsGrow hjälper aktör in på den sydamerikanska marknaden för borrningstjänster

23.02.2015

Arctic Drilling Company söker nya marknader i Chile. Finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow ger draghjälp vid internationalisering.

Arctic Drilling Company (ADC), som grundades 2004, erbjuder borrningstjänster såsom provtagning och mätningar, samt borrmaskiner som man själv har utvecklat för borrning ovan och under jord. Företagets produkter och tjänster används i huvudsak för malmletning. Stora gruvföretag, exempelvis LKAB, Anglo-American, Agnico-Eagle och FQM hör till kundkretsen. Produktionen finns i Rovaniemi.

Företaget sysselsätter nästan 80 personer, dess omsättning har ökat i jämn takt och uppgick till cirka 10 miljoner euro i fjol. Inom borrningstjänster har huvudmarknaderna varit de nordiska länderna.

"I Norden är konkurrensen hård eftersom antalet arbeten och priserna har sjunkit under de två senaste åren. För närvarande är Chile ett marknadsområde med signifikant tillväxt", berättar exportansvarige chefen Aleksi Autti.

"Vi söker tillväxt genom export. Våra huvudmål är att få en marknadsandel i Chile, utveckla företagets funktionssätt för bättre anpassning till internationell verksamhet samt satsa på tillverkning och försäljning av borrmaskiner på vissa marknader. För dessa syften verkade LetsGrow vara helt rätt."

Inom finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow➦ erbjuder Finnvera ett lån utan säkerhet, Tekes finansiering för anskaffning av experttjänster och Finpro rådgivning i anslutning till tillväxt och internationalisering.

Autti säger att det finansierings- och rådgivningspaket som LetsGrow erbjuder är ett viktigt verktyg i tillväxtfinansieringen. Tröskeln för företag att söka stöd sänks när de via en enda kanal kan få en omfattande finansieringshelhet för exportfrämjande.

Företaget försöker skilja sig från sina konkurrenter genom borrmaskiner av en ny generation. De är automatiserade och rör sig självständigt, vilket ökar säkerheten och arbetseffektiviteten. I tjänsterna satsar man på kvalitet, miljövänlighet och säkerhet. Så har ADC också beviljats certifikaten ISO9001, ISO14001 och OHSAS18001. Arctic Drilling Company är det första nordiska företaget i branschen som erhållit dessa certifikat.

"Om fem år har ADC permanent verksamhet på minst tre olika marknadsområden utöver Norden, och är en av de viktigaste sysselsättarna i Rovaniemi."

Text: Kaj Nordgren, Tekes
Foto: Arctic Drilling Company

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information