Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Tapio Jordan blir direktör för Finnveras enhet för kreditbeslut

08.03.2019

EM, AFK Tapio Jordan har utnämnts till direktör för Finnveras enhet för kreditbeslut och till medlem i ledningsgruppen.

Enheten för kreditbeslut svarar för bedömningen av kreditrisker förknippade med de viktigaste finansieringsprojekten samt styr och leder kreditbeslutverksamheten.

Tapio Jordan har en lång erfarenhet av uppgifter i anslutning till beviljande av krediter i en affärsbank. Senast ansvarade han för beviljande av krediter till Danske Bank Finlands företagskunder.

Mer information:

Tarja Svartström, kommunikationsdirektör, Finnvera, tel. +358 29 460 2424

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information