Content Section
Nyheter

Statsgaranti för Finnveras medelsanskaffning

Finansministeriets meddelande:

Statsrådet beviljade den 20 september 2012 en statsgaranti om 3 miljarder euro för Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Detta möjliggör ett nytt kreditbaserat exportfinansieringssystem som syftar till att trygga finländska exportföretags konkurrensförutsättningar. Systemet avses underlätta finansieringsarrangemangen i samband med export av finländska kapitalvaror.

Statsgarantin täcker krediter med högst 25 års återbetalningstid som lyfts inom fem år, ränte- och valutautbytesavtal i anslutning till dessa krediter samt andra skyddsarrangemang, räntor och andra villkor som ingår i avtalet. För statsgarantin tas det inte ut någon garantiavgift.

Arbets- och näringsministeriet gavs till uppgift att göra en utvärdering av garantins och det nya finansieringssystemets funktionalitet och effektivitet före utgången av 2016.

Ytterligare information: Jaakko Weuro, regeringssekreterare, tfn 02955 30302