Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Säker finansieringsansökan via Internet

30.04.2009

Finnveras förnyade onlinetjänst erbjuder kunderna en tydlig och effektiv kanal för ansökan om finansiering och för ärendehantering med Finnvera. Speciellt ansökan om mikrofinansiering är nu ännu smidigare än tidigare.

Du går till Finnveras onlinetjänst via knappen Onlinetjänst på Finnveras webbplats. Du kan logga in på tjänsten med bankkoder, Katso-organisationskoder eller HST-certifikat.

Innehållet på förstasidan i tjänsten anpassas efter kunden. Om kunden har elektroniska ansökningar, bilagor eller meddelanden i tjänsten visas dessa genast efter inloggningen i tjänsten. Också alla övriga elektroniska tjänster som kunden har tillgång till visas på förstasidan.

Målet med ändringarna i onlinetjänsten var att förenkla ansökan om finansiering. Den sökande får automatiskt fram en ansökningsmall som är anpassad till just dennes finansieringsbehov. Mallen grundar sig på de uppgifter som den sökande fyller i vid förhandsvalet. När Finnveras kund ansöker om tilläggsfinansiering ifylls på blanketten endast de grundläggande uppgifterna om företaget, eventuella ändrade uppgifter och information om för vilket ändamål finansieringen söks.

De fältspecifika anvisningarna som visas genom att man klickar på vidstående knapp med symbolen frågetecken underlättar användningen vid sidan av de allmänna anvisningarna. I tjänsten kan man också ta del av färdiga ansökningsmallar.

Finnvera hoppas att den förnyade onlinetjänsten ska vara en ännu bättre kanal till Finnveras tjänsteutbud för både de nuvarande kunderna och nya kunder.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information