Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Programmet Finansiering av exporthandel söker nya företag

24.01.2013

Programmet Finansiering av exporthandel är ett program riktat till finländska små och medelstora företag som idkar exporthandel. Under januari och februari söks nya företag till projektet. Programmet har som mål att förbättra företagens finansieringskunnande gällande exportaffärer.

Företagen väljs till programmet utgående från ansökningar. I fjol deltog 55 företag i programmet. I år avslutas ansökningstiden för den första ansökningsrundan fredagen den 1 mars 2013.

Programmet förverkligas i nära samarbete med banker som är verksamma i Finland. I varje företag som deltar i programmet arrangeras en Finansiering av exporthandel -dag i samarbete med Finnvera och banken som företaget valt.

Målet är att arrangera Finansiering av exporthandel -dagarna våren 2013 i de företag som deltar. Därtill arrangerar Finnvera i mars 2013 ett seminarium kring finansiering av exporthandel till alla de företag som deltar i programmet.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information