Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Nu kan Finnvera bevilja exportgarantier för exportaffärer med kort betalningstid som riktar sig till Grekland

02.05.2012

Den 20 april lämnade Europeiska kommissionen ett ändrat tillkännagivande där Grekland har strukits på listan över länder för vilka det inte har varit möjligt att bevilja exportgarantier för exportaffärer med kort betalningstid (risktid mindre än 2 år) enligt ett tidigare tillkännagivande om exportgarantiverksamhet. I fortsättningen kan Finnvera alltså utifrån sin egen riskbedömning bevilja exportgarantier även för exportprojekt med kort betalningstid som riktar sig till Grekland. Finnvera fäster speciell uppmärksamhet vid exportörens betalningserfarenheter och förutsätter att färska uppgifter om köparen lämnas för kreditriskbedömningen.

Tillkännagivandet om exportgarantiverksamhet med kort betalningstid, som bygger på EU:s konkurrenslagstiftning, trädde i kraft 1997. Tillkännagivandet förbjuder offentliga exportkreditinstitut att garantera s.k. icke säljbara risker, d.v.s. risker som de privata försäkringsbolagen är beredda att garantera.

Enligt det ändrade tillkännagivandet kan Finnvera inte bevilja garantier med en risktid på mindre än 2 år (tillverkning + återbetalningstid för krediten) vid normalt marknadsläge till följande länder:

  • EU-länderna, med undantag av Grekland (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckiska republiken, Tyskland, Ungern, Österrike)
  • Australien
  • Kanada
  • Island
  • Japan
  • Nya Zeeland
  • Norge
  • Schweiz
  • USA
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information