Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

NEFCO tillhandahåller exportkrediter för miljövänliga projekt

11.10.2013

Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO börjar erbjuda exportkrediter för småprojekt som förbättrar miljöns tillstånd i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Exportkrediterna är avsedda för nordiska företags exportleveranser på 0,5–5 miljoner euro. I finansieringsmodellen deltar nordiska exportgarantianstalter i riskfördelningen genom att bevilja exportgaranti på krediterna.

För finländska exportföretag innebär arrangemanget att exportörens utländska kund kan få NEFCO:s kredit för att finansiera affären och att exportören får köpesumman på kontantvillkor. Finnveras exportgaranti möjliggör å sin sida beviljande av kredit. För att projektet ska beviljas finansiering måste det uppfylla de krav på kreditvärdighet som finansiärerna har ställt.

Ytterligare information om detta finansieringssätt och specialvillkoren fås av både Finnvera och NEFCO. Företagen ska gärna kontakta finansiärerna redan i ett tidigt skede av projektet.

Finnvera Abp, exportfinansiering
teamchef Eeva-Maija Pietikäinen, tfn 029 460 2674
finansieringschef Otto Lindstedt, tfn 029 460 2706

NEFCO
Investment Manager Maria Maliniemi, tfn 050 539 4428
Vice President Kari Homanen, tfn 050 311 1047

www.finnvera.fi
www.nefco.org

Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO är ett internationellt finansinstitut. Bolaget grundades 1990 av regeringarna i de nordiska länderna och huvudkontoret placerades i Helsingfors. NEFCO har som mål att delta i genomförandet av kostnadseffektiva miljöprojekt i Östeuropa, huvudsakligen i områden som ligger nära de nordiska länderna. Främst finansieras projekt som minskar utsläppen av växthusgaser, förbättrar det ekologiska tillståndet i Östersjön eller minskar uppkomsten av giftiga föroreningar. NEFCO har på ett mångsidigt sätt finansierat miljöprojekt i östeuropeiska länder, t.ex. i Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information