Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Nästa år kan Finnvera inte längre försäkra exportaffärer med kort betalningstid till industriländer i väst

10.10.2011

Ännu detta år kan Finnvera bevilja garantier för exportaffärer med en betalningstid på mindre än två år till EU-länderna och de övriga industriländerna i väst. Det tidsbestämda tillståndet från Europeiska kommissionen gäller till och med utgången av 2011, och det går inte att ansöka om en fortsättning på tillståndet.

Alla kreditförsäkringsavtal som har beviljats med stöd av undantagstillståndet upphör automatiskt den 31 december 2011. Vi uppmanar våra kunder med gällande kreditförsäkringar av detta slag att förbereda sig på ändringen och aktivt ansöka om försäkringsskydd hos den privata sektorn.

År 2012 kommer att vara problematiskt för de finländska exportföretagen i detta avseende, och Finnvera har tydligt informerat Europeiska kommissionen om detta.

Finnvera låter för närvarande göra en undersökning för att kartlägga den övergripande situationen på den privata kreditförsäkringsmarknaden i Finland. Resultaten fås i november. Europeiska kommissionen gör också en egen granskning av kreditförsäkringsmarknaden för att kunna förnya EU:s delgivningsförordning för kort betalningstid nästa år.

Finnvera kan även i fortsättningen försäkra exportaffärer med en betalningstid på två år eller mer till industriländerna i väst. Kreditförsäkringar för exportaffärer till andra länder, till exempel Ryssland, beviljas på normalt sätt oberoende av betalningstiden.

Ytterligare information:

Eeva-Maija Pietikäinen, chef, internationella relationer, tfn 020 460 7279
Taru Eskelinen, utvecklingschef, tfn 020 460 7126
Benita Salenius, branschansvarig finansieringschef, tfn 020 460 7342

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information