Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Minimibeloppen på Finnveras lån och borgen ökar – Den primära produkten för finansiering av nystartade SMF-företag är begynnelseborgen

22.08.2018

Minimibeloppet för Finnvera-borgen stiger till 10 000 euro och minimibeloppet för Finnvera-lån till 30 000 euro från och med 1.9.2018.

I enlighet med sin strategi flyttar Finnvera fokus inom beviljad finansiering mot borgen. Bakom ändringen ligger en mångsidigare företagsfinansieringsmarknad i och med nya aktörer och nya finansieringsformer.

Finnveras primära produkt för finansiering av nystartade SMF-företag är begynnelseborgen. Med hjälp av begynnelseborgen kan företaget få den bankfinansiering som det behöver för olika investerings- och driftskapitalbehov. Företagaren kommer överens om finansieringsbeloppet och andra villkor med sin bank, och banken ansöker också om begynnelseborgen hos Finnvera för företagarens räkning. Minimibeloppet för begynnelseborgen är 5 000 euro, och högst 80 000 euro kan beviljas.

Om det har gått över tre år sedan SMF-företagets infördes i handelsregistret, kan begynnelseborgen inte användas, utan företaget kan själv ansöka om låne- eller borgensfinansiering direkt hos Finnvera. I detta fall är de finansieringsprodukter som används i allmänhet Finnvera-borgen eller Finnvera-lån. Från och med 1.9 är minimibeloppet för Finnvera-borgen 10 000 euro och minimibeloppet för Finnvera-lån 30 000 euro. Finansieringen ansöks via onlinetjänsten.

Läs mer om begynnelseborgen

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information