Content Section
Nyheter

Lägesöversikt över kreditförsäkringar med kort betalningstid till industriländerna

Kreditförsäkringarna med kort betalningstid till industriländerna upphör den 31 december 2010. Europeiska kommissionen ger förmodligen möjlighet att ansöka om fortsättning av specialarrangemanget.

Den 5 oktober 2010 publicerade Europeiska kommissionen ett utkast till ett meddelande som skulle ge möjlighet att ansöka om fortsättning av detta specialarrangemang med kort betalningstid för ett års tid. Ett officiellt meddelande från kommissionen erhålls dock inte förrän det offentliga samrådet har hållits (mellan den 6 och 26 oktober). Först efter det officiella meddelandet kan Finland ansöka om tillstånd att fortsätta tillhandahålla industriländerna kreditförsäkringar med kort betalningstid.

Exportörerna har framfört tydliga önskemål om att specialarrangemanget skulle fortsätta. Finnvera har redan vidtagit åtgärder för att Finland så fort som möjligt ska kunna ansöka om fortsättning av detta arrangemang.

Ytterligare information:
Eeva-Maija Pietikäinen, chef, internationella relationer, tfn 020 460 7279
Taru Eskelinen, utvecklingschef, tfn 020 460 7126
Benita Salenius, branschansvarig finansieringschef, tfn 020 460 7342

Kommissionens webbplats