Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Krismedvetenheten vaknade – företagen skyddar sig mot risker förknippade med Ryssland

15.04.2016

Finlands export till Ryssland minskade med en tredjedel, men Finnvera får förfrågningar om garantier i en jämn ström.

Sänkningen av oljepriset, den svaga rubeln och sanktionerna efter krisen i Ukraina har hejdat finländska företags export till Ryssland.

Enligt tullens statistik minskade exporten till Ryssland dramatiskt i fjol, med 32 procent till 3,2 miljarder euro. Ingen förändring har skett under årets första månader.

Exporten var senast under fyra miljarder år 2003. Samtidigt hör Ryssland inte längre till de fem viktigaste exportländerna.

Som motvikt till de tråkiga nyheterna har företagen till all lycka vaknat upp.

Enligt Finnveras affärsområdesdirektör Jussi Haarasilta är företagen allt mer krismedvetna och vill aktivare skydda sina fordringar.

– Vi vill främja finländska företags möjligheter att idka exporthandel. Därför beviljar vi fortfarande garantier till Ryssland, men vi kontrollerar i synnerhet hur större affärer inverkar på nivån av helhetsansvaret, berättar Haarasilta.

Ansvarsstocken har hållit sig jämn på båda sidor om 1,5 miljarder. Detta är knappa tio procent av hela ansvarsstocken.
– Vi har även för tillfället flera tiotals kunder som idkar export med Ryssland. Förfrågningar om garantier kommer hela tiden. Genast efter sanktionerna fick många företag bråttom med garantierna, men alla projekt har inte framskridit, säger Haarasilta.

Skaffa uppgifter om samarbetspartnern

Största delen av Finnveras garantiansvar består av storföretagens export. Allt som allt finns det enligt Finsk-ryska handelskammaren hundratals företag som regelbundet idkar exporthandel med Ryssland.

– Vi beviljar kreditförsäkringar med kort betalningstid till bra köpare, men efter krisens utbrott har betalningsstörningar blivit vanligare. Vi kontrollerar köparens kreditvärdighet noggrant. I stora projekt som kräver kreditgivning deltar ofta den ryska köparens bank genom vilken exportkreditfinansieringen styrs, säger Haarasilta.

Han råder företagen att skaffa uppgifter om handelspartnern, med andra ord ta reda på

– vem köparen är och vem som verkligen äger köparföretaget. Säljaren kan alltför lätt driva affären framåt utan att ha skaffat sig uppgifter om köparen.

Rysslands ekonomi fortsätter att dala även i år. Enligt IMF:s prognos är utvecklingen av bruttonationalprodukten -1,8 procent. Situationen som sanktionerna orsakat ökar den ekonomiska osäkerheten.

– Den svaga ekonomiska situationen har reducerat importen. Detta innebär att det finns ett stort behov av många viktiga investeringar eller redskap som behövs för skötseln, vilket småningom kan återspeglas i efterfrågan på import i vissa sektorer, tror Haarasilta.

Finnvera har ett flertal instrument för finansiering och borgen som företagen kan utnyttja vid export. Mer information om dessa finns på www.finnvera.fi/swe > Export.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information