Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

”Krisen påverkar företagets kassaflöde” – Läs frågor och svar om coronavirusets inverkan på företagets ekonomi

Mies ja nainen ravintolapöydässä
Kriisi vaikuttaa nopeasti yritysten kassavirtoihin. Toimimme mahdollisuuksien mukaan siltana tilanteen yli. Yrityksellä on kuitenkin oltava kannattavan toiminnan edellytykset koronan aiheuttama kriisin jälkeen.

17.03.2020

Vi har sammanställt frågor och svar gällande hur företaget kan handla i ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakat och hur Finnveras finansiering kan utnyttjas. Finnveras möjlighet at finansiera SMF-företag höjdes från 2 miljarder till över 4 miljarder euro. Mer information om våra tjänster i den exceptionella situationen återfinns också på vår sammanställningssida.

 Mitt företag behöver driftskapital för att klara krisen. Vilka alternativ finns det?

Finnveras begynnelseborgen och SMF-borgen lämpar sig också för behov av driftskapital till följd av coronaviruset. Den enklaste lösningen för finansiering på högst 150 000 euro (i fråga om begynnelseborgen högst 100 000 euro) är ett banklån, för vilket Finnvera kan bevilja borgen på 80 procent. Begynnelseborgen är avsedd för företag som verkat i högst tre år och SMF-borgen för företag som varit i verksamhet över tre år. Därför rekommenderar vi att du kontaktar din bank.

Företagets kassaflöde har försämrats, hur kan jag enklast göra amorteringstidtabellen lättare?

Om lånet har lyfts i en bank och Finnvera är borgensman i lånet, ska du kontakta banken. Banken ansöker om samtycke till ändring av amorteringsprogrammet hos Finnvera. Om du eller ditt företag har lån direkt hos Finnvera kan du ansöka om amorteringsfrihet med en elektronisk ansökan i vår e-tjänst

Hur lång kan amorteringsfriheten vara?

Finnvera kan med en ansökan bevilja amorteringsfrihet i 12 månader.

Använder Finnvera konjunkturlån?

Det finns ingen särskild konjunkturlåneprodukt, eftersom finansieringsbehoven kan tillgodoses med Finnveras borgen i första hand. Begynnelseborgen är avsedd för företag som verkat i högst tre år och SMF-borgen för företag som varit i verksamhet över tre år.

Finnvera har med nuvarande produkter en bra möjlighet att svara mot företagens finansieringsutmaningar i detta exceptionella konjunkturläge.

Krisen har påverkat företagets kassaflöde. Det har försvagats avsevärt och det finns ingen tydlig uppfattning om när det kommer att återgå till det normala. Kan jag få finansiering?

Företaget ska ha förutsättningar för lönsam verksamhet efter att den tillfälliga krisen orsakad av coronaviruset är över och verksamhetsmiljön normaliseras.

Finnvera har med nuvarande produkter en bra möjlighet att svara mot företagens finansieringsutmaningar i detta exceptionella konjunkturläge.

Banken går inte med på att göra ändringar i betalningstiden i ett lån där Finnvera beviljat borgen. Kan Finnvera hjälpa?

De flesta bankerna har meddelat att de förhåller sig positiva till arrangemang i betalningstiden som den exceptionella situationen kräver. Det är viktigt för Finnvera att företagets bank deltar i betaltidsarrangemangen. Om situationen kräver det diskuterar vi även andra lösningsalternativ med kunden och banken.

Amorteringens förfallodatum närmar sig och ansökan om amorteringsfrihet hinner inte behandlas före det. Gör det här det svårare att få amorteringsfritt?

Vi förstår att situationen är besvärlig för närvarande och vi förhåller oss positiva till ansökningar om amorteringsfrihet, även om de kommer in nära förfallodatumet. En kort försening i betalningen av amortering är inte ett hinder för beviljande av amorteringsfrihet, men naturligtvis önskar vi så tidiga kontakter som möjligt.

Vad händer om betalningarna inte görs? Hur snabbt skickas de för indrivning?

I denna exceptionella situation överväger vi särskilt noga hur vi skickar våra fordringar för indrivning. Finnveras samarbetspartner Intrum påminner om betalningar som förfallit med brev, varav det första skickas två veckor och det sista sex veckor efter förfallodatumet.

Kan Finnvera erbjuda finansiering även åt större företag, som har ökade behov på grund av coronaviruset?

Finnvera kan från fall till fall betjäna s.k. midcap-företag, som är större än EU:s SMF-definition samt stora företag i situationen orsakad av coronaviruset. Vi råder stora företag att ta kontakt med sina finansiärer. Finnveras borgenandel kan vara högst 80 procent och det totala ansvaret högst 30 miljoner euro dock på så sätt, att Finnvera inte kan bli huvudfinansiären. Stora projekter handlar vi fall för fall.

Läs även:

SMF-företag, vi hjälper i det exceptionella läge som coronaviruset orsakat! Mer information på vår sammanställningssida

Finnvera har möjlighet att öka SMF-företagens finansiering avsevärt – extra resurser bokas för kundarbete

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information