Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Kreditförsäkringsmarknaden för exportaffärer med kort betalningstid granskas på EU-nivå och i Finland

30.08.2011

Europeiska kommissionen granskar kreditförsäkringsmarknaden för exportaffärer med kort betalningstid i syfte att förnya regleringen av denna nästa år. Kommissionen har inlett ett offentligt samråd i ärendet, och Arbets- och näringsministeriet (ANM) kommer att bereda Finlands svar på detta. Finnvera deltar i arbetet med att utarbeta svaret.

Finnvera och ANM ber också sina egna intressegrupper framföra sina synpunkter på kreditförsäkringsmarknaden för exportaffärer med kort betalningstid genom att svara på kommissionens offentliga samråd. Arbets- och näringsministeriets meddelande om ärendet samt länkar till samrådsdokumentet finns här: http://www.tem.fi/?102127_m=103482&s=4315

I september kommer Finnvera också att låta göra en separat undersökning om kreditförsäkringsmarknaden för exportaffärer med kort betalningstid i Finland. På detta sätt vill vi försäkra oss om att EU har tillgång till uppgifter även om den finländska marknadens särdrag. Vi hoppas att intressegrupperna är villiga att svara på förfrågningarna och därigenom göra sina röster hörda.

Ytterligare information:

Eeva-Maija Pietikäinen, tfn 020 460 7279
Taru Eskelinen, tfn 020 460 7126

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information