Content Section
Nyheter

Konjunkturfinansiering för tillväxt efter recessionen

Finnvera erbjuder konjunkturfinansiering för företag vars lönsamhet och likviditet försvagades eller vars möjligheter till finansiering försvårades på grund av den ekonomiska recessionen. När konjunkturerna förbättras kan konjunkturfinansiering beviljas till det driftskapital som behövs för tillväxt och för finansiering av investeringar ända till slutet av år 2011.

Innan finansieringen beviljas utförs en företagsanalys där man utreder om verksamheten blir lönsam efter recessionen. Därför behöver Finnvera företagets bokslutsuppgifter för de 2-3 senaste åren och en klar plan över hur det kommer att klara sig ur de svårigheter som recessionen orsakat och på så sätt öka tillväxten. Även nystartande företag som söker tillväxt kan ansöka om konjunkturfinansiering. Ju mer komplett ansökan är när företaget lämnar in den, desto snabbare förlöper behandlingen.

Finnveras konjunkturfinansiering är avsedd att förbättra företagets finansieringssituation under recessionen. Därför förutsätter beviljandet av finansieringen att också övriga huvudfinansiärer beviljar tilläggsfinansiering eller konsoliderar sina fordringar för ett år. Detta kan innebära till exempel ett amorteringsfritt år eller en tilläggsfinansiering av banken. För att finansieringsbeslut ska kunna fattas förutsätts därför förhandlingar med övriga finansiärer.

Man ansöker inte om en särskild konjunkturfinansiering av Finnvera, utan det räcker med att man fyller i en normal finansieringsansökan.

Följande uppgifter behövs i finansieringsansökan

En väl ifylld ansökan inverkar på att den behandlas snabbare.

Ansökningens innehåll:

  • grundläggande uppgifter om företaget, företagaren och ägaren
  • en beskrivning av affärsverksamheten eller en separat affärsplan (företagets viktigaste produkter och tjänster, en bedömning av marknads- och försäljningsutsikterna för dessa, samt företagets kunder och betydande konkurrenter)
  • en beskrivning av projektet som ska finansieras
  • en plan över projektets totala finansiering
  • en resultatplan för företaget för tre år framåt
  • kompletta bokslutsuppgifter inklusive noter för de tre senaste åren för ett redan verksamt företag
  • bolagsordning eller bolagsavtal (om denna/detta finns tillgängligt när ansökan skickas)

Finnveras finansieringsansökning kan fyllas i på internet
Konjunkturlån
Konjunkturborgen