Content Section
Nyheter

Finnveras risktagning i Ryssland

Finnvera har fortsatt att bevilja garantier för affärer i Ryssland under den globala ekonomiska krisen.

Finnveras risktagning i Ryssland är aktiv. Ansvarsstocken för Finnveras exportgarantiverksamhet i Ryssland uppgår till 1 033 miljoner euro, varav offerternas andel är 360 miljoner euro. Finnvera har beviljat 228 garantier, och 80 nya ansökningar är under behandling. Ryssland är Finnveras största ansvarsland av länderna med politiska risker mätt både i euro och antalet beviljade garantier.

Under den globala ekonomiska krisen har Finnvera fortsatt att bevilja garantier för affärer i Ryssland. Hos Finnvera kan våra kunder försäkra sina exportfordringar med kort betalningstid, och dessutom kan Finnvera bevilja köparkreditgarantier för medellång betalningstid. Förutsättningen för att garantin ska kunna beviljas är att köparens kreditvärdighet utvärderas.

På grund av problem inom den ryska banksektorn har risktagningen i privata banker dock begränsats. Vissa statliga banker kan godtas som motparter, eftersom ryska staten antas understödja dessa banker vid behov. När det gäller privata banker är statens understöd osäkert, och därför fattar Finnvera garantibeslut enligt projekt eller affär efter att det gjort en noggrann analys.

Av de OECD-länder som ska rapporteras har Finland de femte största exportgarantiansvaren i Ryssland. Mätt i nationalekonomisk omfattning är Finlands ansvar ungefär lika stora som Tysklands. Till exempel Sveriges motsvarande ansvar i Ryssland är mindre än Finlands.

Ett av Finnveras viktigaste mål är att främja företagens tillväxt och internationalisering. Å andra sidan är risktagningen alltid förknippad med risk för förluster om motparten i en exportaffär inte uppfyller sina förpliktelser. Målen kan endast uppnås på ett hållbart sätt om de risker som tas är så kontrollerade som möjligt. Av denna anledning är Finnvera ofta också tvunget att förkasta en del projekt, om risken för förluster är stor.

Ytterligare information:
forskningsdirektör Raija Rissanen, tfn 020 460 7276