Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnveras Pekka Karkovirta vald till ordförande för OECD:s arbetsgrupper för exportkrediter

19.11.2012

Biträdande direktören för Finnveras internationella relationer Pekka Karkovirta valdes måndagen den 12 november 2012 till ordförande för två arbetsgrupper som behandlar exportkreditfrågor inom OECD. Till vice ordförande valdes David Drysdale (USA), Mariane Sondergaard-Jensen (Danmark), Seidai Nakamura (Japan), Luc de Bool (Nederländerna) och Dirk Terweduwe (Belgien).

OECD-länderna iakttar villkoren i consensusöverenskommelsen om riktlinjer för statsstödda exportkrediter när de beviljar garantier eller finansierar offentligt understödda exportkrediter. Genom OECD:s exportkreditavtal strävar man efter att förhindra konkurrens med exportkreditvillkor.

Finansieringsvillkoren utvecklas och om dem förhandlas i OECD:s arbetsgrupp för exportkreditavtalet. OECD:s arbetsgrupp för exportkrediter behandlar å sin sida bland annat miljökonsekvenserna av de projekt som ska finansieras med exportkrediter, åtgärder mot mutor och villkor för en hållbar finansiering. Arbetsgrupperna sammanträder i regel tre gånger om året och samlar de myndigheter som ansvarar för exportkrediter samt representanter för garanti- och kreditinstituten runt samma förhandlingsbord.

Det senast förhandlade tillägget i exportkreditavtalet var sektoröverenskommelsen, som slöts i juni och enligt vilken OECD-länderna kan erbjuda längre kredittider än tidigare för sådana projekt som lindrar klimatförändringarna. Viktiga ärenden under de följande åren är finansieringen av exportkrediter, minimiräntenivåerna för offentligt understödda krediter samt engagerandet av länder på den växande marknaden utanför OECD i arbetet som berör exportkrediter.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information