Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet och FiBAN ry intensifierar samarbetet

22.01.2013

Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet och Finnish Business Angels Network FiBAN ry har undertecknat ett avtal för att fördjupa samarbetet mellan två stora finländska affärsänglanätverk.

Den avgiftsfria tjänsten SijoittajaExtra som Finnvera inledde år 2008 har vuxit till ett nätverk som omfattar 240 registrerade affärsänglar. Under dess verksamhet har över 300 nyetablerade företag presenterats som potentiella placeringsobjekt. Den privata affärsänglaverksamheten har organiserats och utvecklats snabbt under de två senaste åren sedan FiBAN ry grundades och därför beslöt Finnvera att sluta registrera nya medlemmar i sin tjänst vid utgången av år 2012. En offentlig aktör bör vara aktiv när en verksamhet inleds, men stiga till sidan då den privata sektorn har beredskap att producera samma tjänster.

Företag har presenterats för affärsänglarna vid totalt 29 ExtraEvent-tillfällen. Finnvera arrangerar evenemangen i samarbete med FiBAN ännu under år 2013 så att efter evenemangen 29.1 och 12.3 sänds inbjudningar enbart till FiBAN:s medlemmar. FiBAN har erbjudit affärsänglarna i SijoittajaExtra möjligheten att ansluta sig som medlem utan anslutningsavgift.

Samarbetsavtalet är en fortsättning på de verksamhetsmodeller som utvecklats under år 2012. Medlemmarna i FiBAN har inbjudits till ExtraEvent-evenemangen från och med början av år 2012. Under fjorlåret arrangerades åtta evenemang där 64 utvalda företag som hade ansökt om placeringar av affärsänglar presenterade sig. Totalt mottogs 208 ansökningar, av vilka 117 kom via Finnveras och 91 via FiBAN:s sökkanal. Sedan augusti behandlas ansökningarna av en jury bestående av fyra affärsänglar utvalda bland FiBAN:s medlemmar. I genomsnitt 40–50 affärsänglar deltog i evenemangen år 2012, och för dessa presenterades också 25 företag som ingick i Finnveras egna projektflöde, i NIY-programmet riktat till Vigo-acceleratorernas och Tekes unga innovativa tillväxtföretag.

Från början av år 2013 kan man inte längre ansöka om affärsänglars placeringar via Finnvera. Änglaplaceringarna söks nu via FiBAN.

Information om FiBAN

FiBAN:s medlemsantal har vuxit kraftigt och översteg 250 medlemmar i januari. För tillfället finns ungefär hundra företag som söker änglafinansiering i FiBAN:s databas och projektflödet förväntas stiga upp till trehundra detta år.

Enligt en enkät bland affärsänglarna placerades över 3,5 miljoner euro via nätverket under den första hälften av år 2012. Det är troligt att den kraftiga tillväxten i antalet medlemmar samt affärsänglarnas skatteincitament får årets placeringar att stiga till minst 10 miljoner euro.

Information om Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet

Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet förverkligade en första placering i 23 företag och förlängda placeringar i 41 företag för sammanlagt 15,7 miljoner euro under år 2012. Affärsänglarna placerade totalt 98 miljoner euro i dessa företag.  Placeringarna om 9,8 miljoner euro som affärsänglarna gjorde i Finnveras objekt var en tillväxt om 13 % från år 2011. I Finnveras placeringar bestod 2/3 av affärsänglars placeringar. Sammanlagt 115 affärsänglar gjorde 183 placeringar, vilket ger ett medelvärde om 53 000 euro per änglaplacering.

Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet omfattade 138 företag vid utgången av år 2012, i vilka Finnvera hade placerat sammanlagt 75,3 miljoner euro och motsvarande hade privata placeringar gjorts för 145,8 miljoner.

Ytterligare information:

Leo Houtsonen, Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet, +358 29 460 2733

Jan D. Oker-Blom, FiBAN, +358 40 551 7551
www.fiban.org

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information