Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnveras exportfinansiering fick bra betyg vid internationell utvärdering

24.03.2017

Finnveras exportfinansiering fick bra betyg vid internationell utvärdering Arbets- och näringsministeriet har låtit genomföra en utvärdering av den ökade efterfrågan på offentliga exportkrediter och -garantier och det ökade ansvaret i samband därmed samt av den risk som detta medför för statsfinanserna. Utvärderingen gjordes av en utomstående, oberoende grupp av internationella forskare med gedigen erfarenhet av exportfinansieringen.

Läs mer på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information