Content Section
Nyheter

Finnveras affärsprinciper eller Code of Conduct har godkänts

Finnveras styrelse har den 15 december godkänt Finnveras affärsprinciper eller Code of Conduct.

Code of Conduct är en internationellt etablerad term som används för att beskriva affärsprinciper – både etiska och juridiska – som företagen själva har fastställt och som ledningen har meddelat.

Finnveras verksamhet är noggrant reglerad. Med tiden har det uppstått principer, riktlinjer och instruktioner som är till hjälp för att kraven ska uppfyllas. Code of Conduct är Finnveras gemensamma spelregler. De består både av etiska principer och juridiska regler som vi följer i vår verksamhet och som vi har bundit oss till. Med Code of Conduct vill vi också tala om för utomstående vilken slags aktör vi är.

Du kan ta del av Code Of Conduct här.