Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera slutar förmedla räntestöd som beviljas av staten

19.11.2013

Enligt ett beslut som statsrådet fattat under ramförhandlingarna slutar Finnvera den 31 december 2013 att förmedla räntestöd som beviljas av staten. Därefter fås inte längre räntestöd för finansiering som beviljas av Finnvera. Ändringen inverkar inte på tillgången på finansiering.

I och med att Finnvera inte längre förmedlar räntestöd ändras också Finnveras produktutbud, då minilånet som produkt försvinner. För mikrofinansiering används i fortsättningen Finnveras övriga produkter.

Samtidigt blir finansieringsvillkoren för små projekt flexiblare än tidigare, då specialvillkoren i anslutning till räntestöd, bland annat villkoren som gäller antalet anställda och företagets ägarandel, faller bort. Även villkoren för företagarlån blir flexiblare.

Räntestöd beviljas på normalt sätt för finansieringsbeslut som fattats före utgången av 2013 och gällande finansiering påverkas inte av att räntestödet upphör.

Ytterligare information:
affärsområdesdirektör Annamarja Paloheimo, tfn 029 460 2539
produkthanteringschef Mirva Salenius tfn 029 460 2542

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information