Content Section
Nyheter

Finnvera slopar tre speciallåneprodukter vid årsskiftet

Produkterna miljölån, utvecklingslån och företagarlån till kvinnor utgår ur Finnveras sortiment 31.12.2012. Efter årsskiftet ersätts dessa av Finnveras övriga finansieringsprodukter.

Syftet med ändringen är att förtydliga produktsortimentet och effektivisera verksamheten genom att upprätthållande och administration av produkterna minskar. Dessutom kan resurserna fokuseras på ett mer kundorienterat sätt.

Slopandet av produkterna inverkar inte på Finnveras möjligheter att finansiera kvinnoföretagares projekt eller miljö- och utvecklingsprojekt. Bland våra övriga finansieringsprodukter finns det nämligen lösningar som tillgodoser kundernas behov.

Ändringen inverkar inte på befintliga lån.

Ytterligare information:
affärsområdesdirektör Annamarja Paloheimo, tfn 029 460 2539