Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera och Handelskammaren: 30 000 euro typisk kreditförlust för exportföretag – Kreditförluster bromsar fortfarande exporten

Finländska exportföretag, i synnerhet SMF-företag, idkar exporthandel med en oroväckande stor risk, då en affär på 100 000 euro kan skyddas med en försäkring på 500–1 200 euro. Företagen kan ha felaktiga uppfattningar om hur dyrt det är att gardera sig.

05.06.2019

Bristande finansieringskompetens och kreditförluster bromsar fortfarande tillväxten i Finlands export och finländska exportföretag. Kreditförlusten som exportföretagen lider är vanligtvis i genomsnitt 30 000 euro. Detta framgår av finansieringsbarometern för exporthandeln som Finnvera, Centralhandelskammaren och Internationella Handelskammaren ICC låtit utföra. Kreditförlusterna är tämligen stora i relation till den genomsnittliga storleken på exporthandeln, som för de flesta företagen understiger 100 000 euro.  En god nyhet är att redan närmare en tredjedel av exportföretagen har en skriftlig kreditpolicy för att fastställa gränserna för kreditrisker i handel.

Cirka 600 företag svarade på enkäten. Färre än hälften av dem har lidit kreditförluster i sin export på senare år. Bland företagen finns såväl stora exportföretag som SMF-exportföretag. Genomsnittet för de största enskilda kreditförlusterna är hela 100 000 euro, vilket höjs av några enskilda stora förluster. Företagen har lidit förlusterna i form av förlorade pengar och nedskrivningar. Närmare en femtedel uppger att kreditförlusterna knappt har haft några konsekvenser för företaget.

– Finländska exportföretag, i synnerhet SMF-företag, idkar exporthandel med en oroväckande stor risk, då en affär på 100 000 euro kan skyddas med en försäkring på 500–1 200 euro. Företagen kan ha felaktiga uppfattningar om hur dyrt det är att gardera sig. Detta har även framkommit på turnén om finansiering av exporthandel som arrangerats under året. Det finns fortfarande ett behov av att öka medvetenheten om riskhantering och kunskapen om exportfinansiering, eftersom kreditförluster på tiotusentals euro kan fälla företaget eller åtminstone försämra resultatet i onödan, säger Pauli Heikkilä, verkställande direktör på Finnvera.

Turnén om finansiering av exporthandel, som arrangerades av Finnvera, Centralhandelskammaren, banker och kreditförsäkrare, betonade under hösten och våren vikten av finansiering, riskhantering och kreditpolicy. Det har blivit vanligare för exportföretag att fastställa en kreditpolicy från året innan.

Eventuell ökning av utnyttjande av köparfinansiering

Barometern, som genomfördes första gången för ett år sedan, visade att finländska SMF-företag sannolikt förlorar exportaffärer, eftersom företagen inte känner till de finansieringslösningar som erbjuds köparen. Både i fjol och i år uppgav cirka hundra företag att viktiga exportaffärer hade blivit ogjorda. Förra året uppgav 39 procent av dessa företag som orsak att köparen inte hade kunnat ordna finansiering och 11 procent att köparen fick finansiering på bättre villkor av en utländsk konkurrent. I detta avseende var resultaten nu bättre, även om 28 procent fortfarande uppgav att köparen inte hade kunnat ordna finansiering och 4 procent att en konkurrent gav bättre finansieringsvillkor.

– Detta vittnar om att utvecklingen går i rätt riktning. Finländska exportföretag har kanske allt bättre kunnat erbjuda utländska köpare finansiering av handel vid sidan av en bra exportprodukt. Vi vet att erbjudande av köparfinansiering också för större exportföretag ofta är en förutsättning för att vinna affärer. Vikten av finansieringskompetens har betonats för SMF-företag under det gångna året. Det finns fortfarande många företag som inte upplever att köparfinansiering behövs, säger Heikkilä.

Hot om handelskrig och en osäker världsekonomi påverkar exportplanerna

Aktuella nyheter om hot om nya handelskrig och osäkerheter i världsekonomin har i viss utsträckning påverkat exportplanerna. Hos en fjärdedel av företagen som svarade hade exporten försvårats av dessa orsaker, och affärer kan ha återgått eller skjutits upp. För nästan lika många har brexit och osäkerheten som det skapat i Europa försvårat handeln med Storbritannien eller andra EU-länder.

De viktigaste exportländerna är fortfarande Sverige och Tyskland. Rysslands ställning i som ett av de viktigaste exportländerna har försämrats något från året innan, liksom även Kinas.

– Drygt en fjärdedel av företagen upplever att osäkerheten kring tillgången på finansiering bromsar in villigheten att göra affärer i Ryssland. Sanktionerna påverkar bland annat finansieringsarrangemangen. Sämst är läget för Iran, dit finansieringen är helt frusen, säger Timo Vuori, landschef för Internationella Handelskammaren ICC och direktör för internationella ärenden vid Centralhandelskammaren.

Enligt Vuori  verkar finländska exportörer också vara fundersamma över Kinas ökade handelsmakt i världsekonomin. På den kinesiska marknaden har en del företag stött på osund konkurrens och protektionism.

– Större delen ser fler möjligheter än hot i Kina, men en stor del av företagen kan inte säga en säker åsikt om Kina.Den kinesiska marknaden är tydligt intressant, men olika gamla och nya risker hotar handeln, uppskattar Vuori.

Den avtagna snabba tillväxten i Finlands ekonomi förefaller däremot inte ha skrämt företagen. Endast 8 procent av företagen som svarade på undersökningen uppgav att detta har minskat villigheten att gå med i nya exportprojekt och investeringar som stödjer dem.

Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Finnvera, Centralhandelskammaren och Internationella Handelskammaren ICC i april–maj 2019 som en webbenkät och telefonintervjuer. Undersökningen besvarades av 596 finländska företag som sysslar med direkt exporthandel. I företagen som svarade utgjorde exporten i genomsnitt 45 procent av den totala omsättningen och hos tre av fem företag var exportomsättningen i genomsnitt ≤5 miljoner euro.

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, Finnvera, tfn 029 460 2400, pauli.heikkila@finnvera.fi

Timo Vuori, landschef, Internationella Handelskammaren ICC; direktör, Centralhandelskammaren, tfn 050 553 5319, timo.vuori@chamber.fi

Bilaga: TiSammandrag över undersökning (pdf) på finska

Läs också: Finnvera och Handelskammaren: Finländska företag går miste om exportaffärer – finansieringsmöjligheterna okända (13.6.2018)

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information