Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera kan som en coronakrisåtgärd delta i kreditförsäkring av export till länder med marknadsmässig risk under en kort risktid

15.04.2020

Finnvera kan bevilja exportgarantier med kort risktid till länder med marknadsmässig risk fram till 31.12.2020. Privata kreditförsäkrare är fortfarande primära tillhandahållare av försäkringsskydd, och Finnvera har till uppgift att komplettera marknaden.

EU-kommissionen införde ett omfattande åtgärdspaket på grund av coronaviruspandemin. Med anledning av paketet kan exportgarantiinstituten i EU-medlemsländerna för sin del tillfälligt mildra coronakrisens konsekvenser för kreditförsäkringsfältet. Ett motsvarande tillfälligt tillvägagångssätt användes efter 2008 års finanskris.
Finnvera kan bevilja exportgarantier med kort risktid (mindre än 2 år) till följande länder med marknadsmässig risk fram till 31.12.2020:

Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike

Normalt får Finnvera inte som ett offentligt exportgarantiinstitut inte garantera affärer med en kort risktid, dvs. i praktiken en betaltid på mindre än två år, till länder med marknadsmässig risk.

Exportgarantier kan ansökas i Finnveras onlinetjänst. Finnvera går från fall till fall igenom respektive köparbolag och kan endast godkänna köpare med en stark ekonomisk ställning. 

Ytterligare information:

Tuukka Andersén, tfn 029 460 2688, tuukka.andersen@finnvera.fi

Pekka Karkovirta, tfn 029 460 2768, pekka.karkovirta@finnvera.fi

Eeva-Maija Pietikäinen, tfn 029 460 2674, eeva-maija.pietikainen@finnvera.fi

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information