Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera kan inte längre bevilja konjunkturfinansiering efter årets slut

13.12.2012

Finnveras tillstånd att bevilja konjunkturfinansiering, som förlängdes genom Statsrådets beslut, går ut 31.12.2012, varefter Finnvera kan erbjuda finansiering via sina övriga finansieringsprodukter till företag som befinner sig i motsvarande situation.

Att nya konjunkturlån inte längre beviljas påverkar inte villkoren för befintliga konjunkturlån och -garantier.

Under fjolåret beviljade Finnvera konjunkturfinansiering för cirka 175 miljoner euro. I år har konjunkturfinansiering beviljats fram till början av december till ett belopp av 111 miljoner euro.

Ytterligare information:
affärsområdesdirektör Annamarja Paloheimo, tfn 029 460 2539

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information