Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera kan fram till den 31 december 2014 bevilja exportgarantier för exportaffärer med kort betalningstid som riktar sig till Grekland

20.12.2013

Finnvera kan även 2014 utifrån sin egen riskbedömning bevilja exportgarantier för exportprojekt med kort betalningstid som riktar sig till Grekland. Denna möjlighet, som inte gäller de övriga EU-länderna, grundar sig på EU-kommissionens beslut att fortsättningsvis fram till den 31 december 2014 inte ta med Grekland på den lista över länder för vilka Finnvera i ett normalt marknadsläge inte kan bevilja exportgarantier för exportaffärer med kort betalningstid (risktiden mindre än 2 år).

Tillkännagivandet om exportgarantiverksamhet med kort betalningstid, som bygger på EU:s konkurrenslagstiftning, trädde i kraft 2013. Tillkännagivandet förbjuder offentliga exportgarantianstalter att garantera s.k. marknadsdugliga risker, med andra ord risker som de privata försäkringsbolagen är beredda att garantera.

Enligt det gällande tillkännagivandet kan Finnvera inte bevilja garantier med en risktid på mindre än 2 år (tillverkningstid + återbetalningstid för krediten) vid normalt marknadsläge till följande länder:

  • EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckiska republiken, Tyskland, Ungern, Österrike)
  • Australien, Kanada, Island, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, USA

EU-kommissionen har också beviljat Finland ett undantagstillstånd som gäller exportaffärer med kort betalningstid som är riktade till alla ovannämnda länder. Läs mer

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information