Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera har beviljats tillfälligt tillstånd att försäkra exportaffärer med kort betalningstid till industriländerna i väst med stränga specialvillkor

18.06.2012

Europeiska kommissionen har beviljat Finnvera tillstånd att försäkra exportaffärer med kort betalningstid till industriländerna i väst. Dessa exportaffärer kan försäkras endast i två fall, där kommissionen ansåg att en marknadsbrist föreligger:

  1. när den sökande är ett finländskt SMF-företag som har en årlig exportomsättning på högst två miljoner euro
  2. när kreditförsäkring söks för en risk som är förknippad med en enda exportaffär som inte täcks inom ramen för en portföljsäkring från privata kreditförsäkrare eller som innefattar en förkreditrisk

Finnvera kan enbart försäkra affärer som har avvisats av privata kreditförsäkrare. Finnvera bedömer köparens kreditvärdighet utifrån sin normala riskbedömning.

Tillståndet gäller till utgången av 2012, varefter det nuvarande EU-regelverket förnyas.

Tillståndet gäller följande länder:

  • EU-länder förutom Grekland (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Strobritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike)
  • Australien, Kanada, Island, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Förenta Staterna

Ytterligare information:

utvecklingschef Taru Eskelinen, 029 460 2670
chef Eeva-Maija Pietikäinen, 029 460 2674
teamchef Benita Salenius, 029 460 2715

Europeiska kommissionens pressmeddelande:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/593&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information