Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera deltar i finansieringsarrangemangen för Wärtsiläs kraftverksprojekt i Indonesien

31.01.2014

Finnvera garanterar köparkrediter som används för att finansiera Wärtsiläs kraftverksleveranser till Indonesien.

Kreditbeloppet som garanteras uppgår till sammanlagt 160 miljoner euro och lånetiden är 12 år. Förmånstagare i garantin är Standard Chartered Bank, vars krediter till det indonesiska statsägda elbolaget PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) finansieras av Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit.

- I exporthandeln med kapitalvaror är konkurrensen mellan leverantörerna av utrustning numera mycket hård. I anbudsförfarandet som gällde kraftverket Arun deltog till exempel 30 andra företag förutom Wärtsilä. I slutskedet hade fem kommersiella anbud från i praktiken alla Wärtsiläs huvudkonkurrenter godtagits. Långfristig exportkreditfinansiering var PLN:s ovillkorliga krav i anbudsförfarandet, dvs. utan Finnveras medverkan skulle Wärtsilä inte ens ha kunnat lämna ett anbud. PLN bedömde köparkredit- och kraftverksanbuden som en helhet. Finnveras möjlighet att erbjuda även Finlands Exportkredits långfristiga exportkreditfinansiering samt Finnveras snabba och okomplicerade verksamhet blev enligt exportören de avgörande faktorerna som gjorde att beställaren valde Wärtsiläs Vasatillverkade kraftverksmotorer. Detta projekt är ett bra exempel på en affär där en finländsk garanti- och exportkreditlösning möjliggjorde en långfristig köparkredit till ett konkurrenskraftigt pris och hjälpte exportören att vinna affären, konstaterar vice verkställande direktör Topi Vesteri som ansvarar för Finnveras exportfinansiering.

Wärtsilä levererar sammanlagt 35 Wärtsilä 34SG-gasmotorer till de kraftverk som byggs för PLN. Kraftverkens sammanlagda effekt är 339 MW och de producerar el till över 150 000 hushåll. Den ena anläggningen, kraftverket Arun, byggs i Lhokseumawe i området Aceh på norra Sumatra och den andra i Bangkanai i området Kalimantan på Borneo. Båda områdena behöver pålitlig elproduktionskapacitet, vilket de nya anläggningarna kommer att säkerställa.

Ytterligare information:
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 029 460 2676

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information