Content Section
Nyheter

Finnvera blev medlem i The Montreal Group

Finnvera har blivit medlem i The Montreal Group, ett globalt forum för statsägda utvecklingsbanker med fokus på mikroföretag samt små och medelstora företag. 

The Montreal Group har nu åtta medlemmar från åtta olika länder världen runt: Kanada, Brasilien, Frankrike, Kina, Mexiko, Indien, Ryssland och Finland. The Montreal Group grundades 2012 i staden Montreal i Kanada och fick därför detta namn.

The Montreal Group har som mål att främja internationellt samarbete och nätverkande och göra de bästa förfaringssätten och den bästa kunskapen tillgängliga för medlemmarna. The Montreal Group utgör en neutral, global plattform för ömsesidigt lärande och för utbyte av erfarenheter och expertis bland medlemmarna. År 2014/2015 fokuserar medlemmarna på tre huvudteman: portföljriskhantering, miljöfinansiering och lånegarantier.

"Finnvera kan utan tvivel utgöra en nordisk röst i diskussionen i The Montreal Group och även bidra till att SMF-finansieringen utvecklas. Å andra sidan ger medlemskapet Finnvera en utmärkt möjlighet att nätverka, riktmärka och fånga globala trender inom SMF-finansiering för att ännu bättre kunna främja verksamhet av finländska SMF-företag som eftersträvar tillväxt på den internationella marknaden", säger Annamarja Paloheimo, affärsområdesdirektör vid Finnvera. Paloheimo blev invald i direktionen för The Montreal Group på det senaste årsmötet som hölls i Rio de Janeiro i april 2014.

"Finnvera är ett mångsidigt finansieringsbolag vars affärsverksamhetsmodell är välkänd världen över. Finnveras insats kommer att vara till stor nytta för The Montreal Group och vi har alla mycket att lära oss av bolaget", konstaterar Michel Bergeron, styrelseordförande för The Montreal Group.

"Jag kan intyga att alla medlemmar på årsmötet i Rio gladde sig över beskedet om Finnveras medlemskap", säger Sandra D. Péloquin, generalsekreterare för The Montreal Group.

Ytterligare information om The Montreal Group finns på webbplatsen www.themontrealgroup.org/en/home.html.

Finnverateamet tillsammans med direktörerna från The Montreal Group på årsmötet i Rio de Janeiro. Från vänster: Erno Ihto och Eeva-Maija Pietikäinen från Finnvera, Sandra D. Péloquin (generalsekreterare för The Montreal Group), Annamarja Paloheimo från Finnvera och Michel Bergeron (styrelseordförande för The Montreal Group).