Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera beviljades 17,5 miljoner euro i ERUFF-finansiering för kapitalinvesteringar

12.07.2011

Finnvera har beviljats 17,5 miljoner euro för kapitalinvesteringsverksamhet inom ramen för ett program av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUFF). Beslutet fattades av arbets- och näringsministeriet. Genom ERUFF-finansieringen kan Finnvera fortsätta investeringsverksamheten i det inledande skedet i nuvarande skala och hjälpa finländska start upp-företag med finansiering.  

Finnvera gör kapitalinvesteringar i nya innovativa företag som vill utvidga och internationaliseras. Verksamheten bedrivs via dotterbolaget Seed Fond Vera Ab.  

− Finnvera är oftast den första kapitalinvesteraren för företagen. Det beror tyvärr på att det, bortsett från affärsänglarna, nästan inte alls finns privata kapitalinvesterare i Finland som koncentrerar sig på att placera i nya företag. De privata kapitalinvesterarna investerar hellre i tillväxtföretag som redan har utvidgat sig på en internationell nivå. Finnvera kan ta fler risker, och det är just bristen på finansiering i det ledande skedet som vi vill fylla, säger verkställande direktör Leo Houtsonen, som ansvarar för Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet. 

Fonden, som investerar i nya företag, inledde sin verksamhet inom Finnvera för sex år sedan. Hittills har fonden fått medel av finska staten och institutionella investerare. Investeringar har gjorts i 165 företag till ett belopp av totalt cirka 68 miljoner euro. Investeringarna görs som minoritetsinvesteringar, vilket innebär att fondens ägarandel i olika företag varierar mellan 10 och 40 procent. Den genomsnittliga investeringen uppgår till ungefär 360 000 euro. 

Genom investeringar kan Finnvera inverka positivt när det gäller att grunda, utvidga och internationalisera finländska tillväxtinriktade företag och att skapa nya arbetstillfällen. 

Ytterligare information:
− investeringschef Erkki Välttilä, tfn 0204 603 580
− jurist Mikko Paakkanen, tfn 0204 603 983
− controller Sanna Hynynen, tfn 0204 603 985  

www.finnvera.fi > Kapitalinvesteringar

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information