Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finland och Argentina ingick avtal om betalningen av statsgarantifondens skuldfordringar

28.01.2015

Finland och Argentina undertecknade den 23 januari 2015 ett bilateralt avtal om betalningen av statsgarantifondens* skuldfordringar på 8,7 miljoner dollar. Skulden avbetalas årligen under 5 år på så sätt att den sista avbetalningsraten betalas i maj 2019.

Argentinas ekonomi råkade ut för svårigheter till följd av den finansiella krisen i slutet av 1990 talet. Landets skuld hade blivit ohållbar, vilket ledde till att regeringen beslutade att helt upphöra med betalningen av offentliga skulder. Efter att förhandlingarna pågått i åratal har ett avtal nu ingåtts med Argentina om skötseln av skulderna. Landet betalar fordringarna på offentliga skulder jämte räntor till fullt belopp. Principerna för skuldregleringen avtalades i Parisklubben där Finland är medlem.

*Finnveras föregångare Statsgaranticentralens ansvar och fordringar överfördes till statsgarantifonden efter att Finnvera grundats. Finnvera sköter fordringarna för statsgarantifondens räkning.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information