Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finansinspektionen påförde Finnvera en ordningsavgift

03.06.2015

Finansinspektionen, som ansvarar för finansierings- och försäkringsinspektion, har den 22 maj 2015 påfört Finnvera Abp en ordningsavgift på 12 000 euro. Enligt beslutet har Finnvera försummat att iaktta tidsfristen för anmälan om betydande ägar- och röstandelar enligt 9 kap. 9 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen.

Finnvera sålde aktier i Incap Abp i januari 2014. Till följd av avyttringen var Finnveras andel av Incap Abp:s röstetal och det totala antalet aktier mindre än fem procent, varvid flaggningsanmälan ska göras utan dröjsmål.

– Det är sällsynt att Finnvera har börsnoterade företags aktier i sin ägo. Då dessa stegvis realiserades skedde ett mänskligt misstag i kommunikationen mellan parterna som utförde uppdraget och därför upptäcktes och meddelades överskridandet av flaggningsgränsen för sent. Om vi framöver får aktier som ska realiseras säkerställer vi noggrannare att avyttringsprocessen förlöper smidigt, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Nyheten på Finansinspektionens webbplats

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information