Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finansiering av exportaffärer lär man sig i praktiken

22.09.2014

Exportfinansiering är tillgänglig, men kan du utnyttja alla alternativ? Finnveras program Finansiering av exporthandel ger information och praktiska verktyg för finansiering av exportaffärer.

Programmet riktar sig till finländska SMF-företag som idkar direkt export. Syftet med programmet är att förbättra företagens kunskaper om olika finansieringslösningar för exportaffärer. Programmet lämpar sig även för större företag som behöver grundläggande information om finansiering av exportaffärer.

– SMF-företagen känner inte alltid till finansierings- och betalningslösningarna som gäller export och internationalisering. Rätt valda lösningar främjar förhandlingarna och kan vara en avgörande faktor i anbudstävlingen. Företagen som deltagit i programmet anser att den största nyttan varit de nya idéerna beträffande finansieringslösningar för konkreta exportprojekt, berättar finansieringschef Erno Ihto vid Finnvera.

Det kostnadsfria programmet genomförs i nära samarbete med banker som är verksamma i Finland. För varje företag som deltar i programmet ordnas en Finansiering av exporthandel-dag i samarbete med Finnvera och den bank som företaget valt. Deltagarna kan också delta i aktuella seminarier kring finansiering av exportaffärer.

Företagen väljs till programmet utgående från ansökningar. Ett företag som väljs till programmet måste bedriva lönsam affärsverksamhet och de första exportaffärerna ska vara gjorda. Företaget ska också uppvisa en vilja att ytterligare växa genom ökad export.

Ansökningar till gruppen som börjar på hösten ska skickas senast den 31 oktober 2014!

Läs mer på Finansiering av exporthandel-programmets webbsidor eller ring vår telefontjänst och fråga mer: 029 460 2580.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information