Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Exportfinansiering i kreditform förbättrar kapitalvaruexportörernas konkurrenskraft

16.11.2011

Finlands regering har beslutat att förbättra kapitalvaruexportörernas, i praktiken de stora finländska företagens, möjligheter att arrangera finansiering för utländska köpare. Den nya modellen för exportfinansiering i kreditform godkändes av statsrådets finanspolitiska ministerutskott i september. Införandet kräver lagändringar, och regeringen lämnar en proposition till riksdagen om dessa. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft i början av 2012.

Enligt det nya, permanenta exportfinansieringssystemet i kreditform sköter Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab kreditgivningen, medan moderbolaget Finnvera ansvarar för den nödvändiga kapitalanskaffningen och likviditetsförvaltningen. Staten går i borgen för kapitalanskaffningen.

Syftet är att trygga de finländska exportföretagens konkurrenskraft genom att förbättra finansieringsarrangemangen. Bankerna har en viktig roll även i den nya modellen. Med kredit från Finlands Exportkredit finansieras enligt modellen långfristiga exportkrediter på OECD-villkor (högst 2 år) som har arrangerats av en finländsk eller utländsk bank. Finnveras exportgaranti ingår också alltid i arrangemanget.

Den totala kreditstocken för exportfinansieringen i kreditform kan uppgå till högst 3 miljarder euro.

Finlands nuvarande exportfinansieringsmodell är inte konkurrenskraftig i jämförelse med de viktigaste konkurrentländerna. Problemen i finansieringssystemet, som bygger på exportgarantier och ränteutjämning, är att affärsbankernas möjligheter att bevilja långfristig exportfinansiering har försvagats bland annat till följd av regleringsstandarden Basel III som träder i kraft inom de närmaste åren.

– Misstron mellan bankerna har försämrat deras möjligheter att bevilja långfristig exportfinansiering, och därför kommer den planerade finansieringen mycket lägligt, säger Topi Vesteri, vice verkställande direktör med ansvar för exportfinansieringen på Finnvera.

Ytterligare information:

verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information