Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Ett tillfälligt stödprogram infördes vid uppföljningen av statliga stöd

09.06.2009

Finnvera har infört ett program för statliga stöd som kumuleras enligt företag. Programmet ska användas i beräkningen och uppföljningen av statliga stöd och har godkänts av Europeiska kommissionen. Programmet är tillfälligt och används t.o.m. 31.12.2010.

Stödprogrammet är ett nationellt program som kan användas av alla myndigheter och organisationer som beviljar företag offentligt stöd. Stödet är ett alternativ till det s.k. de minimis-stödet som är begränsat till 200 000 euro. Det tillfälliga stödet ersätter de minimis-stödet fram till slutet av år 2010.

Finnveras lån och borgen kan generera beräkningsmässigt stöd om räntan på den kredit som företaget fått eller provisionen på borgen understiger den tillämpliga referensränta eller provision som kommissionen har fastställt vid tidpunkten för beviljandet. Finnvera har då skyldighet att iaktta bestämmelserna för stödprogrammet. Beloppet av det tillfälliga stödet beräknas enligt företag, och till detta belopp räknas även alla de minimis-stöd och tillfälliga stöd som de övriga offentliga aktörerna beviljat 1.1.2008–31.12.2010. Under denna tidsperiod kan maximibeloppet av stödet vara 500 000 euro per företag.

Alla andra branscher förutom fiske och egentligt jordbruk omfattas av det tillfälliga stödprogrammet.

Oberoende av vilka stödprogram som används bygger Finnveras beslut om finansiering alltid på en bedömning från fall till fall.

Finnvera erbjuder lån och borgen för små och medelstora företag i Finland samt exportgarantier för exportörer och exportfinansiärer. Bolaget sprider riskerna i anknytning till finansiering av en affärsverksamhet som uppskattas vara lönsam tillsammans med andra finansiärer.

Mer information:
Katri Kosonen, chef för juridiska ärenden, tfn +358 20 460 7316
Finnveras telefontjänst, tfn +358 20 690 783
Finnveras regionkontor, riksomfattande växel +358 204 6011

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information