Content Section
Nyheter

Ett nytt skede i coronakrisen: Den genomsnittliga finansieringen har tredubblats 

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä
Published date

Coronapandemin som härjar i världen påverkar allt större företags finansieringsbehov. Den genomsnittliga finansiering som Finnvera beviljade till företag i juni var nästan 300 000 euro, vilket är tredubbelt mer jämfört med i april. Efterfrågan på större finansiering kommer att öka under hösten, förutspår Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Enligt Heikkilä bör vi akta oss för att tro att företagens problem är över, även om spridningen av coronaviruset är under kontroll i Finland.

Han menar att behovet av extern finansiering nu helt tydligt har förflyttats till medelstora och vissa stora företag. Under coronakrisens första våg var det mindre företag inom servicesektorn som först hamnade i svårigheter.

Företagen behöver finansiering i synnerhet för driftskapitalet, alltså för att täcka sina egna löpande kostnader. De nya investeringarna är få, men antalet ofullbordade investeringar är stort.

– I de nya finansieringsbesluten spräckte vi gränsen på en miljard euro redan i juni. I normala fall sker detta först i slutet av året, säger Heikkilä.

Sedan årets början har Finnvera fattat 6 000 nya beslut om finansiering. Antalet befintliga lån som omorganiserats är 10 000.

Finnvera går i borgen för 80 procent av den lånesumma som banken beviljar, och den totala garantin kan uppgå till högst 100 miljoner euro. I specialfall kan garantin för små och medelstora företag vara upp till 90 procent.

– Finansieringsbehoven har helt klart överskridit våra prognoser. Behovet har till och med varit större än under finanskrisen. Coronakrisen har drag som gör den väldigt annorlunda än andra kriser, eftersom den berör nästan alla och började otroligt snabbt, säger Heikkilä.

Industrin tar smällen

Enligt EU-kommissionens prognos kommer Finlands ekonomi i år att krympa med över sex procent. Nästa år väntas den växa med knappt tre procent. Tillväxtsiffrorna är anspråkslösa, då den ekonomiska tillväxten i euroländerna väntas uppgå till mer än sex procent.

Enligt Heikkilä står investeringsvaror för en betydande andel av Finlands export, och efterfrågan på dessa kan bromsas upp för en längre tid. Även statistiken stöder vd:ns bedömning. De nya beställningarna inom industrin har minskat jämfört med för ett år sedan.

– Det är svårt att förutspå hur hösten blir, men det är sannolikt industrin som får ta emot nästa smäll. Strukturen för Finlands export bromsar tillväxten. Å andra sidan är jag optimist. När konsumenternas förtroende återvänder kan konsumtionen komma igång igen på bara några veckor, säger Heikkilä.

Finnvera förbereder sig inför hösten genom att utveckla sina befintliga finansieringsprodukter så att de ännu bättre motsvarar företagens behov. En av dessa produkter är tillväxtlånen.

Ett tillväxtlån är ett juniorlån som kan jämställas med företagets eget kapital. Med ett tillväxtlån höjer man företagets soliditetsgrad till en tillräcklig nivå, så att man får med en bank som finansiär.

– Efterfrågan på juniorlån kommer att öka, eftersom företagen behöver stärka sitt eget kapital, tror Heikkilä.

Företagets eget kapital måste vara i ordning exempelvis vid företagsaffärer. Ett tillväxtlån kan förutom för företagsarrangemang även användas för investeringar eller för driftskapitalsfinansiering som behövs för tillväxt.

– Värderingarna av företag har sjunkit, och vi kommer därför att se företagsaffärer under hösten. Det är troligt att större affärer, åtminstone mätt i euro, kommer att göras under hösten, bedömer Heikkilä.

Mer information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, Finnvera, tfn 029 460 2400