Content Section
Nyheter

En stor grupp länder får möjlighet till en maximikredittid på 10 år

I OECD-exportkreditavtalet fastställs de bästa möjliga villkoren som beviljas för offentligt stödda exportkrediter. I Finland gäller avtalet exportkrediter som garanterats av Finnvera och/eller krediter som stötts genom Finlands Exportkredits ränteutjämning. I början av år 2009 gjordes en ändring i exportkreditavtalet. Genom ändringen har flera exportländer möjlighet till en längre kredittid, dvs. maximalt 10 år, i stället för den tidigare kredittiden på 8,5 år.

Totalt 50 länder beviljades en maximikredittid på 10 år. Maximikredittiden för de OECD-länder som har en hög inkomstnivå är ännu idag vanligen 5 år och högst 8,5 år.

Följande nya länder kan nu vid behov beviljas en kredittid på 10 år:

Holländska Antillerna, Amerikanska Samoa, Andorra, Antigua och Barbuda, Arabiemiraten, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Brunei, Cayman, Chile, Färöarna, Grönland, Guam, Hongkong, Israel, Kanalöarna, Kroatien, Kuwait, Cypern, Lettland, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Macao, Malta, Isle of Man, Mexiko, Monaco, Oman, Ekvatorialguinea, Palau, Nordmarianerna, Puerto Rico, Polen, Qatar, Franska Polynesien, Saint Kitts och Nevis, San Marino, Saudiarabien, Seychellerna, Singapore, Slovenien, Taiwan, Trinidad och Tobago, Nya Kaledonien, Estland, Amerikanska Jungfruöarna

Utöver dessa länder kan dessutom alla u-länder beviljas en kredittid på 10 år såsom tidigare.

Små ändringar gjordes även i avtalets projektfinansieringsvillkor och i sektoravtalet om förnybara energiformer och vattenprojekt. Maximikredittiden för de projektfinansieringar som genomförs i länder med hög inkomstnivå höjdes till 14 år för en bestämd tid på ett år. I dessa länder kan andelen offentligt stödd exportkreditfinansiering utgöra hälften av hela finansieringspaketet. I återbetalningsprofilen för de projekt som omfattas av sektoravtalet om förnybara energiformer och vattenprojekt infördes flexibilitetsmöjligheter för en bestämd tid på ett halvt år.