Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Den nya miljöborgen passar även för energiinvesteringar

11.04.2011

Sedan början av april har Finnvera kunnat ställa miljöborgen som säkerhet för krediter som beviljas, förutom miljövårdsinvesteringar, även för projekt i anslutning till förnybar energi och förbättring av energieffektiviteten. Miljöborgen kan beviljas företag i alla storleksklasser och i hela landet.

Borgen lämpar sig bl.a. för investeringar i vattenvård, luftvård och återvinning av avfall samt för projekt i anslutning till förnybar energi, och ställs för företag som behöver finansiering till exempel för investeringar i vindparker, biobränsleanläggningar eller värmekraftverk som utnyttjar skogsenergi. Borgen kan även användas för projekt som syftar till att förbättra energieffektiviteten samt för ändringar, reparationer och förbättringar i ovan beskrivna projekt.

Borgen kan även beviljas sådana investeringar i utlandet som avsevärt förbättrar miljöns tillstånd i Finland.

Finnveras borgen kan utgöra högst 80 procent av det kreditbelopp som ska garanteras. Innan borgen kan ställas förutsätts en separat utredning av en expert och vid utländska investeringar dessutom utrikesministeriets utlåtande om projektets ändamålsenlighet och effektivitet.

Miljöborgen

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information