Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Ändringar inom Finlands Exportkredit Ab

18.11.2011

Riksdagen behandlar för närvarande regeringens proposition om ett nytt, permanent exportfinansieringssystem i kreditform. Enligt den nya modellen sköter Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab kreditgivningen, medan moderbolaget Finnvera ansvarar för den nödvändiga kapitalanskaffningen och likviditetsförvaltningen.

För att exportfinansieringen i kreditform ska kunna inledas och för att man ska kunna säkerställa tillräckliga resurser ska Finlands Exportkredits funktioner och Finnveras funktioner för exportfinansiering, ekonomiförvaltning samt kapitalanskaffning och -hantering koncentreras till Finnvera. Finlands Exportkredit Ab:s personal övergår i Finnveras tjänst som gamla arbetstagare i början av år 2012.

Riksdagen behandlar för närvarande regeringens proposition om ett nytt, permanent exportfinansieringssystem i kreditform. Enligt den nya modellen sköter Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab kreditgivningen, medan moderbolaget Finnvera ansvarar för den nödvändiga kapitalanskaffningen och likviditetsförvaltningen.

För att exportfinansieringen i kreditform ska kunna inledas och för att man ska kunna säkerställa tillräckliga resurser ska Finlands Exportkredits funktioner och Finnveras funktioner för exportfinansiering, ekonomiförvaltning samt kapitalanskaffning och -hantering koncentreras till Finnvera. Finlands Exportkredit Ab:s personal övergår i Finnveras tjänst som gamla arbetstagare i början av år 2012.

I anslutning till ändringen lämnar Finlands Exportkredit Ab:s verkställande direktör Jyrki Wirtavuori koncernen. Anita Muona, chef för juridiska ärenden inom exportfinansieringen på Finnvera, har utnämnts till verkställande direktör för Finlands Exportkredit Ab fr.o.m. 18.11.2011.

Ytterligare information:

vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information