Content Section
Nyheter

Ändringar i villkoren för Finnveras konjunkturfinansiering

Finnveras konjunkturlån och –borgen kan framdeles beviljas till företag som sysselsätter högst 2 000 personer. Konjunkturfinansiering beviljas till ett företag för högst 20 miljoner euro. På särskilt vägande närings- och sysselsättningspolitiska grunder kan ovan nämnda maximigräns överskridas med arbets- och näringsministeriets godkännande. Ändringarna träder i kraft 26.10.2009.

Finnvera har sedan början av mars kunnat erbjuda konjunkturfinansiering till företag som sysselsätter högst 1 000 personer, högst 10 miljoner euro per företag. Statsrådet har beslutat att höja dessa gränser så att konjunkturlån och –borgen framdeles på vägande grunder kan beviljas till företag som sysselsätter högst 2 000 personer. Samtidigt höjdes maximigränsen för konjunkturfinansieringen till 20 miljoner euro. På vägande närings- och sysselsättningspolitiska grunder kan dessa gränser med tillstånd från arbets- och näringsministeriet överskridas.

Finnveras konjunkturfinansiering är avsedd för att förbättra företagets finansieringssituation under recessionen. Före beslutet om finansiering utför Finnvera en företagsanalys där man reder ut företagets förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet efter recessionen. Företaget bör också ha en klar plan över hur det kommer att klara sig ur de svårigheter som recessionen orsakat. För finansieringen krävs också att övriga huvudfinansiärer beviljar ytterligare medel eller konsoliderar sina fordringar för minst ett år. Detta kan innebära till exempel en amorteringsfri period eller förlängning av lånetiden.

Utöver de ovan nämnda allmänna villkoren för konjunkturfinansieringen ska verksamheten i ett företag som sysselsätter över 1 000 personer och beviljas konjunkturfinansiering vara nationalekonomiskt synnerligen viktigt eller betydande för den lokala eller regionala sysselsättningen.

– Företag som sysselsätter över 1 000 personer har också frågat efter vår konjunkturfinansiering. Nu kan vi genom att bevilja finansiering hjälpa också dessa företag att klara sig över recessionen. Detta kan ha stor betydelse med tanke på sysselsättningen, konstaterar Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Konjunkturlån och -borgen kan beviljas för maximalt 900 miljoner euro åren 2009–2011. Hittills har cirka 165 miljoner euro beviljats i konjunkturfinansiering till över 450 företag.

Tack vare att statens förlustersättning har höjts kan Finnvera ta större risker för konjunkturprodukterna. Staten ersätter en större del av de eventuella förlusterna för konjunkturlån och –borgen än av förlusterna för Finnveras övriga finansieringsprodukter.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 20 460 7321
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn +358 20 460 7405