Content Section
Nyheter

Ändringar i Finnveras indrivning

Finnvera har övergått från och med 21.10.2019 till användning av Intrums indrivningstjänster enligt ett samarbetsavtal Finnvera Abp och Intrum Oy har ingått. Avtalet gäller Finnveras inrikes fordringar.

Ändringarna kräver inte att kunderna ska vidta några åtgärder i det här skedet; Intrum informerar skilt om ändringar i indrivningens kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.

Med vänliga hälsingar
Finnvera Abp

Tilläggsinformation

Företagssaneringar och inrikes indrivningsuppdrag

Finnveras Kundbetjäning

Information om Intrum

Intrum har verksamhetsställen i 25 länder och är Europas ledande, ansvarsfullt agerande erbjudare av kredithanteringstjänster. I Finland arbetar ca 450 kredithanterings experter som betjänar över 21 000 företag och samfund från nästan alla verksamhetsområden.
Bekanta dig med Intrum på adressen: www.intrum.fi