20.01.2016

Utöver reklambyråerna i Helsingfors och Stockholm består hasan & partners Group nuförtiden även av Frankly Partners i Helsingfors, inriktad på kundförståelse, samt av byrån Perfect Fools för digital marknadsföring i Stockholm och i Amsterdam.

Företagets idé är att erbjuda alla tjänster med principen One Team. Kunderna får koncernens alla tjänster från samma ställe; oberoende av om kunden finns i Holland, Finland eller Sverige. Produktutvecklingen sker tillsammans med olika enheter, och ofta som en del av kundprojekt.

Toppvarumärken som kunder

"hasan & partners löser sina kunders problem med affärsverksamheten med de metoder som nutida marknadskommunikation erbjuder. Till våra kunder i Finland hör exempelvis DNA, Saarioinen, Tallink Grupp, Valio, Veikkaus och KONE. Den nätkampanj som vi gjorde för Metsä Wood har fått erkännande såväl i finska som i internationella tävlingar i branschen, senast brons av Eurobest. Bland våra kunder utomlands kan vi nämna bland annat Absolut, Netflix Nordic, Pernod Ricard, Sonos och Swarovski", säger ekonomichef Simo Ahonen.

hasan & partners sysselsätter allt som allt cirka 150 personer och försäljningsbidraget i år är cirka 15 miljoner euro. Tillväxten har varit snabb under de senaste åren och den har finansierats helt och hållet med hjälp av intern finansiering.

Mot den europeiska marknaden

"Vår huvudmarknad är Finland och Sverige. Vi har etablerat oss i Finland men i Sverige utmanar vi marknaden tills vidare. I Finland begränsas vi av storleken på marknaden. Tack vare byrån Perfect Fools i Amsterdam har vi också fått fotfäste på marknaden i Mellaneuropa.

Inom finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow erbjuder Finnvera utvecklingsbara små och medelstora företag ett lån utan säkerhet, Tekes finansiering för anskaffning av experttjänster och Finpro experttjänster för internationalisering. Med hjälp av LetsGrow kan hasan & partners påskynda tjänsteutvecklingen och investera i funktioner utomlands. Finansieringen används till strategiska rekryteringar och anlitande av utomstående toppexperter.

"Företagets finansieringsbehov är på ett typiskt sätt knutna till produktutvecklingen. Det är därför naturligt att vi för diskussioner tillsammans både med Tekes och Finnvera. Dessutom utgör de finansieringsalternativ som samhället erbjuder ett något mångskiftande fält, så det faktum att vi nu kan koncentrera oss på en enda ansökningsprocess av det slag som Team Finland erbjuder har förenklat situationen."

Simo Ahonen ser hasan & partners om fem år som en genuint internationell marknadsbyrå på toppnivå, som på ett trovärdigt sätt kan konkurrera om internationella kundrelationer.

Ytterligare information

Simo Ahonen
hasan & partners
tfn 040 744 0185
simo.ahonen (at) hasanpartners.fi