13.01.2016

Programvaruföretaget Bilot, som grundades i Helsingfors 2005, utvecklar och ger råd i anslutning till datasystem som baserar sig på SAP- och Microsoft-företagsprogramvaror. Bland Bilots kunder finns Kesko, Ruukki, Metso och Posti, till vilka Bilot levererar webbhandels-, mobil-, prissättnings-, CRM- och business intelligence -lösningar.

Bilot har varit ett lönsamt tillväxtföretag ända sedan starten. Den årliga tillväxten har varit 50 procent i genomsnitt. Företaget har tills vidare vuxit organiskt utan externa kapitalinvesteringar. I fjol uppgick omsättningen till 15 miljoner euro och personalmängden till 120.

I Finland har Bilot de senaste åren vuxit främst genom att ta marknadsandelar av konkurrenter. Företaget tror ändå inte att tillväxtpotentialen är tillräcklig på den inhemska marknaden. Därför har Bilot riktat in blickarna på utlandet. Företagets internationella tillväxt baserar sig på egen produktplanering och -utveckling, kommersialisering av produkterna och etablering av globala försäljnings-, distributions- och leveranskanaler. Det första konkreta steget togs våren 2014, då Bilot grundade sitt första utländska dotterbolag i Polen.
Team Finlands finansiering och tjänster stöder tillväxten

Inom finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow erbjuder Finnvera ett lån utan säkerhet, Tekes finansiering för anskaffning av experttjänster och Finpro experttjänster för internationalisering. LetsGrow öppnar en snabbare väg till internationalisering för Bilot.

"En etablering utomlands kräver mycket egna och externa resurser och är naturligtvis mera riskbenägen än verksamhet i hemlandet. Utan extern finansiering skulle internationaliseringsplanen avancera märkbart långsammare, eller kanske till och med vara omöjlig att genomföra. LetsGrow-finansieringen används bland annat som driftskapital vid internationalisering, för marknadsutredningar, rådgivning i lag- och internationaliseringsfrågor samt för att knyta affärsrelationer", säger Toni Haapakoski från Bilot.
Mer information

Toni Haapakoski
Bilot International
tfn 050 442 0008
toni.haapakoski (at) bilot.fi
www.bilot.fi